معنی و ترجمه کلمه غیر پارلمانى به انگلیسی غیر پارلمانى یعنی چه

غیر پارلمانى

unparliamentary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها