معنی و ترجمه کلمه فاستونى نخى به انگلیسی فاستونى نخى یعنی چه

فاستونى نخى

fustian
jean

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها