معنی و ترجمه کلمه فراتابى به انگلیسی فراتابى یعنی چه

فراتابى

translucence
translucency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها