معنی و ترجمه کلمه فرمانده تمرین نظامى به انگلیسی فرمانده تمرین نظامى یعنی چه

فرمانده تمرین نظامى

drillmaster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها