معنی و ترجمه کلمه فریب آمیز به انگلیسی فریب آمیز یعنی چه

فریب آمیز

deceitful
deceptive
fraudulent
shifty

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها