معنی و ترجمه کلمه فلس مانند به انگلیسی فلس مانند یعنی چه

فلس مانند

scalelike
scaly
squamate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها