معنی و ترجمه کلمه قائمى به انگلیسی قائمى یعنی چه

قائمى

verticality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها