معنی و ترجمه کلمه قائم مقامى به انگلیسی قائم مقامى یعنی چه

قائم مقامى

vicarial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها