معنی و ترجمه کلمه قائم کردن به انگلیسی قائم کردن یعنی چه

قائم کردن

stake


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها