معنی و ترجمه کلمه قابضیت به انگلیسی قابضیت یعنی چه

قابضیت

astringency

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها