معنی و ترجمه کلمه قابلت انعطاف به انگلیسی قابلت انعطاف یعنی چه

قابلت انعطاف

pliability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها