معنی و ترجمه کلمه قابلیت استحکام در مقابل حرارت به انگلیسی قابلیت استحکام در مقابل حرارت یعنی چه

قابلیت استحکام در مقابل حرارت

thermostability


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها