معنی و ترجمه کلمه قابلیت استفاده به انگلیسی قابلیت استفاده یعنی چه

قابلیت استفاده

availability
serviceability
usability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها