معنی و ترجمه کلمه قابلیت اطمینان به انگلیسی قابلیت اطمینان یعنی چه

قابلیت اطمینان

reliability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها