معنی و ترجمه کلمه قابلیت اعتماد و اطمینان به انگلیسی قابلیت اعتماد و اطمینان یعنی چه

قابلیت اعتماد و اطمینان

dependability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها