معنی و ترجمه کلمه قابلیت انشقاق به انگلیسی قابلیت انشقاق یعنی چه

قابلیت انشقاق

fissility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها