معنی و ترجمه کلمه قابلیت انعکاس به انگلیسی قابلیت انعکاس یعنی چه

قابلیت انعکاس

reflectance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها