معنی و ترجمه کلمه قابلیت انکسار به انگلیسی قابلیت انکسار یعنی چه

قابلیت انکسار

refrangibility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها