معنی و ترجمه کلمه قابلیت بسط به انگلیسی قابلیت بسط یعنی چه

قابلیت بسط

stretchability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها