معنی و ترجمه کلمه قابلیت تجدید به انگلیسی قابلیت تجدید یعنی چه

قابلیت تجدید

renewability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها