معنی و ترجمه کلمه قابلیت تسخیر به انگلیسی قابلیت تسخیر یعنی چه

قابلیت تسخیر

pregnability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها