معنی و ترجمه کلمه قابلیت تصرف به انگلیسی قابلیت تصرف یعنی چه

قابلیت تصرف

tenability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها