معنی و ترجمه کلمه قابلیت تقرب به انگلیسی قابلیت تقرب یعنی چه

قابلیت تقرب

approachability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها