معنی و ترجمه کلمه قابلیت تمدید به انگلیسی قابلیت تمدید یعنی چه

قابلیت تمدید

extensibility
extensible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها