معنی و ترجمه کلمه قابلیت توافق و سازش به انگلیسی قابلیت توافق و سازش یعنی چه

قابلیت توافق و سازش

adaptability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها