معنی و ترجمه کلمه قابلیت تکثیر به انگلیسی قابلیت تکثیر یعنی چه

قابلیت تکثیر

reproducibility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها