معنی و ترجمه کلمه قابلیت جذب به انگلیسی قابلیت جذب یعنی چه

قابلیت جذب

absorbency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها