معنی و ترجمه کلمه قابلیت خیسى به انگلیسی قابلیت خیسى یعنی چه

قابلیت خیسى

wettability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها