معنی و ترجمه کلمه قابلیت درک به انگلیسی قابلیت درک یعنی چه

قابلیت درک

comprehensibility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها