معنی و ترجمه کلمه قابلیت رسانایى به انگلیسی قابلیت رسانایى یعنی چه

قابلیت رسانایى

conductivity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها