معنی و ترجمه کلمه قابلیت زندگى درچیزى به انگلیسی قابلیت زندگى درچیزى یعنی چه

قابلیت زندگى درچیزى

livability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها