معنی و ترجمه کلمه قابلیت زیستن به انگلیسی قابلیت زیستن یعنی چه

قابلیت زیستن

viability


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها