معنی و ترجمه کلمه قابلیت زیستن به انگلیسی قابلیت زیستن یعنی چه

قابلیت زیستن

viability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها