معنی و ترجمه کلمه قابلیت ساخت یا تولید مجدد به انگلیسی قابلیت ساخت یا تولید مجدد یعنی چه

قابلیت ساخت یا تولید مجدد

reproducibility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها