معنی و ترجمه کلمه قابلیت شرکت در مناقصه به انگلیسی قابلیت شرکت در مناقصه یعنی چه

قابلیت شرکت در مناقصه

biddability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها