معنی و ترجمه کلمه قابلیت عدم فرسایش در هوا به انگلیسی قابلیت عدم فرسایش در هوا یعنی چه

قابلیت عدم فرسایش در هوا

weatherability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها