معنی و ترجمه کلمه قابلیت غصب یا تخطى به انگلیسی قابلیت غصب یا تخطى یعنی چه

قابلیت غصب یا تخطى

violability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها