معنی و ترجمه کلمه قابلیت فشردگى به انگلیسی قابلیت فشردگى یعنی چه

قابلیت فشردگى

compressibility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها