معنی و ترجمه کلمه قابلیت محافظت به انگلیسی قابلیت محافظت یعنی چه

قابلیت محافظت

stickability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها