معنی و ترجمه کلمه قابلیت نفوذ به انگلیسی قابلیت نفوذ یعنی چه

قابلیت نفوذ

penetrance
permeability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها