معنی و ترجمه کلمه قابلیت پرستش به انگلیسی قابلیت پرستش یعنی چه

قابلیت پرستش

adorability
adorableness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها