معنی و ترجمه کلمه قابلیت به انگلیسی قابلیت یعنی چه

قابلیت

ability
capability
sufficiency
susceptibility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها