معنی و ترجمه کلمه قابل آشامیدن به انگلیسی قابل آشامیدن یعنی چه

قابل آشامیدن

drinkable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها