معنی و ترجمه کلمه قابل احضار به انگلیسی قابل احضار یعنی چه

قابل احضار

avocable
evocable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها