معنی و ترجمه کلمه قابل اخذ تابع اولیه به انگلیسی قابل اخذ تابع اولیه یعنی چه

قابل اخذ تابع اولیه

integrable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها