معنی و ترجمه کلمه قابل ارتجاع بودن به انگلیسی قابل ارتجاع بودن یعنی چه

قابل ارتجاع بودن

spring

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها