معنی و ترجمه کلمه قابل ارتجاع یا نرمش پذیر در اثر حرارت به انگلیسی قابل ارتجاع یا نرمش پذیر در اثر حرارت یعنی چه

قابل ارتجاع یا نرمش پذیر در اثر حرارت

thermoplastic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها