معنی و ترجمه کلمه قابل ارتجاع به انگلیسی قابل ارتجاع یعنی چه

قابل ارتجاع

elastic
springy
supple

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها