معنی و ترجمه کلمه قابل ارزیابى به انگلیسی قابل ارزیابى یعنی چه

قابل ارزیابى

appreciable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها