معنی و ترجمه کلمه قابل استیناف به انگلیسی قابل استیناف یعنی چه

قابل استیناف

appealable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها