معنی و ترجمه کلمه قابل اطمینان به انگلیسی قابل اطمینان یعنی چه

قابل اطمینان

dependable
reliable
reputable
sicker
solid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها